Zapraszamy do kontaktu z nami !

Idee starzeją się szybciej niż słowa.
—  Gustave Le Bon

Do tradycji Zakonu należy obrona wiary chrześcijańskiej, pomaganie, wspieranie i asystowanie biednym, chorym i nieszczęśliwym, szczególnie trędowatym, podtrzymywanie i głoszenie zasad rycerstwa chrześcijańskiego, praca dla jedności chrześcijan.

Zakon św.Łazarza jest najmniejszym z istniejących zakonów rycerskich mających swe korzenie w XI wieku n.e. i liczy około 7000 członków w Wielkich Przeoratach, Komandoriach i Delegaturach na pięciu kontynentach.


  1. biuro@kongregacja.com
  2. lazarus@kongregacja.com

tel: 00 48 66 88 68 444

arrow
css.php